co2 compensatie snelheid en hoeveelheid

Projectgegevens

Locatie: Sint Jansklooster
Start project : 2014
Opruim potentieel: 200 ton CO₂

Belang van baggeren

Het waterschap onderhoudt regelmatig sloten door de sliblaag op de bodem van de sloot te verwijderen. Het baggeren van waterwegen is cruciaal voor het rivierengebied. Diepe sloten zorgen namelijk voor de aan- en afvoer van water, wat ons beschermt tegen overstromingen en zorgt voor voldoende schoon water. De bagger wordt op de oever gelegd als dit van goede kwaliteit is. Als er onvoldoende ruimte is op de oever, wordt de bagger afgevoerd naar een weilanddepot

greenSand als duurzame toevoeging

Het voormalige Waterschap Reest & Wieden (vanaf 2016 Waterschap Drents Overijsselse Delta) deed in 2014 een proef met het toevoegen van 200 ton greenSand olivijnzand door de bagger. Dit werd gestort op een weiland in het plaatsje Sint Jansklooster. Een weilanddepot is een baggerdepot op een weiland.

Het waterschap groef zo'n 20 tot 30 cm van de toplaag van het perceel af om een soort kuip te maken waarin de bagger kan drogen. Door de toevoeging van het olivijnhoudende zand, wordt CO2 opgenomen en permanent vastgelegd.

Nioz en Universiteit van Utrecht

Havenslib en CO2

Ook het NIOZ en de Universiteit van Utrecht doen onderzoek naar de mogelijkheden door olivijnrijk gesteente toe te voegen aan havenslib om de baggerwerkzaamheden CO2 neutraal te maken. Zie onderstaande video vanaf minuut 32:51.

Project beschrijving door NIOZ Peter Kraal

Havenslib als CO2 neutrale bouwstof - vanaf 32:21

Draag je steentje bij

Ruim zelf CO₂ op

Help de aarde met het creëren van meer oppervlakte. Ontdek alle Olivijn producten.

Compenseer je CO₂

Wij strooien het Olivijn uit voor jou. Zo zorgen we samen voor meer oppervlakte.

Word mede-eigenaar

Word onderdeel van de oplossing. Koop vanaf €15 een aandeel op naam in greenSand.

×