Risico's en informatie

We vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van de risico’s van investeren in greenSand. Investeren kan rendement opleveren, maar investeringen kunnen ook minder waard worden. Ook kan het voorkomen dat je de certificaten tijdelijk niet kunt verkopen. Investeer daarom alleen met geld dat je kunt missen en houd altijd voldoende spaargeld achter de hand voor onverwachte uitgaven. Na de kenmerken van greenSand lees je meer over de risico’s van investeringen en certificaten van aandelen.

Of investeer direct

Kenmerken van greenSand Certificaten van Aandelen
• Het fonds wordt vormgegeven door certificering van aandelen door greenSand Stock N.V. en ingebracht in de STAK (Stichting administratiekantoor).
• De STAK geeft Certificaten van Aandeel op naam uit met een nominaal van €0,01 euro.
• De certificaten van aandelen zijn gecertificeerd, hebben geen stemrecht.
• De certificaten van aandeel zijn verhandelbaar. In de toekomst komt daar een online handelssysteem/platform voor. Tot die tijd gaan transacties via het kantoor van greenSand.
• greenSand koopt zelf geen certificaten van aandelen terug, maar assisteert in het onderling verkopen van certificaten van aandelen.

Download de prospectus

Risico's van investeren in greenSand

Markt

De marktwaarde van de certificaten van aandelen zijn in grote mate afhankelijk van de marktomstandigheden en de (macro)- economische ontwikkelingen die de marktomstandigheden bepalen. Het kan zijn dat deze marktomstandigheden verbeteren of verslechteren, daarnaast kan het aantal greenSand projecten verminderen of kan de concurrentie toenemen. De beschikbaarheid van het aantal grootschalige projecten vanuit de overheid en bedrijven beïnvloed de markt, als hier een daling in het aantal projecten plaatsvindt stijgt het marktrisico. 

Liquiditeitsrisico

Er is sprake van liquiditeitsrisico wanneer bepaalde beleggingen moeilijk aangekocht of verkocht kunnen worden. Dit kan het rendement op de geïnvesteerde aandelen belemmeren omdat de vennootschap hierdoor niet in staat is om de transacties uit te voeren op de gunstige momenten. greenSand koopt geen aandelen terug. 

Faillissement

Indien greenSand failliet gaat daalt de waarde van de certificaten van aandelen naar €0,-. Hierdoor verlies je de inleg van jouw belegging en vervallen de certificaten van aandelen. In geval van faillissement zullen de certificaten van aandelen als laatste vergoed worden door de verkoop van de activa van het bedrijf. Andere belanghebbenden in het bedrijf worden eerst betaald, als er dan nog geld beschikbaar is wordt dit evenredig over alle certificaathouders verdeeld. 

Wet- en regelgeving

greenSand Stock N.V. is onderworpen aan (fiscale) wet- en regelgeving. De lokale wetgeving met betrekking tot milieu, bestemmingsplannen, fiscale regelgeving en financiële (toezicht) wet - en regelgeving hebben invloed op de rentabiliteit van certificaten greenSand Stock N.V. Het risico bestaat uit wet- en regelgeving wijzigingen die greenSand in nadelige zin beïnvloed. Het gebruik van greenSand in de optimale vorm om CO2 te binden door het uit te strooien over grote land- en wateroppervlakten kan leiden tot regelgeving waarvan niet kan worden voorzien hoe deze doorwerken in de prognose. 

Dividend

Op het moment van uitgifte is de ambitie van greenSand vastgesteld op het uitkeren van 3-5% rendement op basis van de afzet. De hoogte van het dividend is echter wel compleet afhankelijk van de afzet en het aantal certificaat houders. Het rendement stijgt wanneer onze afzet stijgt. Maar het rendement daalt wanneer het aantal certificaat houders stijgt. Het dividendbeleid kan echter worden aangepast en lager of op nul/nihil worden vastgesteld, wanneer de financiële situatie van greenSand daarom vraagt.

Verhandelbaarheid

greenSand koopt geen certificaten van aandelen terug. Je dient er daarom rekening mee te houden dat de verhandelbaarheid van de certificaten laag is. Als je jouw certificaten toch wilt verkopen kun je contact opnemen via info@greensand.nl

Certificaten van aandeel worden aangeboden op het handelsplatform Eyevestor. Vanaf juli 2023 kunnen certificaten van aandeel worden verhandeld via het Eyevestor platform.

Belegging disclaimer

Investeren in de toekomst

Wanneer je in greenSand investeert lever je positieve bijdrage aan het welzijn van mens en milieu. Jouw investering is een belangrijk onderdeel van de impact die greenSand maakt op het klimaat. Je ontvangt niet alleen financieel rendement maar je creëert ook een groen rendement voor de toekomst van onze planeet.

×