Duurzame stenen en zand

Alle gradaties die worden aangeboden door greenSand zijn 100% natuurlijk en afkomstig uit olivijnrijke gesteentes zoals serpentijn en/of duniet. Voordat greenSand wordt aangeboden op de markt wordt het eerst uitgebreid onderzocht. Op deze pagina lees je meer over de kwaliteitsonderzoeken van greenSand Olivijn.

conform ISO 9001

Initiële kwaliteitscontrole Olivijn

Voordat wij onze producten aanbieden op de markt wordt het gesteente uitgebreid getest op puurheid en kwaliteit. In zogeheten batch inspecties wordt het materiaal getoetst aan de eisen en normen die zijn vastgelegd in het Besluit Bodemkwaliteit. Deze worden uitgevoerd door het internationale certificatie en inspectie bureau SGS.

Een veel voorkomend probleem bij gesteentes is het bevatten van asbestvezels. Dankzij SGS kunnen wij iedere batch weer garanderen dat onze gesteentes veilig zijn en onder de toegestane asbest norm zitten.

Zowel de mijnen als SGS beschikken over de ISO 9001 normering.

conform ISO 14.001 & EMAS

Standaarden voor duurzaam mijnen

greenSand werkt alleen samen met mijnen die jaarlijks hun duurzaamheids management systemen vernieuwen en laten keuren. Twee van deze systemen zijn ISO 14001 en Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Deze twee systemen zijn internationaal erkend en stellen wij als eis voor een samenwerking.

Conform NEN 5896

Polarisatie microscoop onderzoek

Wij willen zeker zijn van onze zaak en van de producten die wij op de markt brengen. Vandaar dat we naast SGS nog een externe partij hebben ingeschakeld om het gesteente te onderzoeken. Dankzij de externe partij Eurofins kunnen wij zeggen dat het gesteente wat betreft mogelijke asbestvezels onder geldende norm blijft.

De volgende asbest soorten zijn door middel van een polarisatie microscoop onderzocht: Chrysotiel, Amosiet, Crocidoliet, Tremoliet, Actinoliet, Anthofylliet.

Life Cycle Assessment (LCA)

In een levenscyclusanalyse (LCA) wordt de milieu-impact in elke fase van de levenscyclus van een product berekend. Wij hebben voor twee van onze producten een LCA laten maken door Nibe en laten valideren door LBP Sights.

De Environmental Product Declarations (EPD) die vanuit de LCA zijn gemaakt kun je hieronder lezen.

EPD greenSand Brekerzand

EPD greenSand Halfverharding

Milieu Kosten Indicator (MKI)

Aan de hand de LCA hebben wij voor de Nationale Milieudatabase van greenSand Halfverharding en greenSand Brekerzand de milieukosten laten berekenen. Wij zijn met deze producten begonnen vanwege hun toepassingsmogelijkheden in de openbare ruimte. Beide komen uit op negatieve milieukosten (lees milieuwinst) Hiermee wordt een extra stimulans geboden aan bedrijven, gemeenten en provincies om te kiezen voor greenSand producten die helpen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er in 2020 door de Inspectie Leefomgeving en Transport een onderzoek uitgevoerd met als doel te beoordelen of wij voldoen aan de Europese REACH-verordening
Er zijn monsters genomen en deze zijn op asbest onderzocht door SGS.

Je kunt hier de uitkomst dat het materiaal niet asbesthoudend is lezen

 

Nu is de tijd

Je hebt het vast al eens gehoord: there is no planet B. Het is een feit. We moeten nu allemaal in actie komen anders is het straks te laat. Denk aan de toekomst van de generaties na ons. Denk aan de toekomst van onze planeet. Draag jij ook je steentje bij?

Zo kan jij helpen:

Ruim zelf CO₂ op

Help de aarde en creër meer oppervlakte. Ontdek alle producten en toepassingen.

Compenseer je CO₂

Wij strooien het greenSand Olivijn uit voor jou. Zo zorgen we samen voor meer oppervlakte.

Word mede-eigenaar

Word onderdeel van de oplossing. Word vanaf €15 mede-eigenaar van greenSand.

×