Klimaatraad adviseert: Richt beleid in op permanente verwijdering van CO2

De lucht klaren

Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) komt met adviesrapport over de noodzaak om CO2 te verwijderen.De WKR stelt in het rapport “De lucht klaren? Advies over uitgangspunten en beleid voor sturing op CO2-verwijdering uit de atmosfeer” dat de overheid onder meer beleid moet richten op permanente CO2-verwijdering. 

Een greep uit de aanbevelingen:

  • Voer in samenhang met Europees beleid, CO2-verwijderingsbeleid in
  • Compenseer fossiele broeikasgasuitstoot en de uitstoot van broeikasgassen met een lange verblijftijd in de atmosfeer alleen met permanente CO2- verwijdering.
  • Start een door de Nederlandse overheid geleid inkoopprogramma voor permanente CO2-verwijdering, om voor 2035 ervaring op te doen met diverse methoden van CO2-verwijdering in Nederland.
  • Zorg ervoor dat uitstoters vanaf nu bijdragen aan de toekomstige kosten van het beperken en terugdringen van de temperatuuroverschrijding, door hiervoor manieren te ontwerpen en in te voeren.

 Lees op het adviesrapport via de site van de WKR.

Een van de manieren, de oudste en al miljarden jaren toegepaste methode is mineralisatie, zoals het in het rapport genoemd wordt. Dit is wat de WKR er over zegt:

CO2 kan gemineraliseerd worden oftewel omgezet in carbonaatmineralen, het hoofdbestanddeel van gesteenten. Onder mineralisatie vallen diverse methoden. Zo hebben bepaalde gesteenten als basalt en olivijn de eigenschap dat zij bij verwering CO2 mineraliseren en daarmee aan de atmosfeer onttrekken. Dit proces van mineralisatie gaat in de natuur erg langzaam, maar kan aanzienlijk versneld worden door de gesteenten te vermalen en uit te strooien, bijvoorbeeld over land of in water. In deze context wordt ook wel de term versnelde verwering (enhanced weathering) gebruikt.

Eenvoudig maar doeltreffend

greenSand is al in 2008 begonnen met het importeren van olivijnrijke gesteenten en maakt er bruikbare zand en steenproducten van. Het idee is eenvoudig, 100% natuurlijk en er zijn geen grote technologische uitvindingen voor nodig: 

Gebruik, waar het kan, olivijngesteenten die CO2 verwijderen in plaats van andere gesteenten die men anders zou gebruiken. 

Bijvoorbeeld op wandel- en fietspaden. Pas het toe als siersplit in tuinen, gebruik het in plaats van riviergrind op groene daken. 

Bij het gebruik van greenSand olivijnrijk gesteente, zorgen we dat naast de gebruikelijke CO2 uitstoot dat bij de aanleg van ieder pad komt kijken (zoals bij het mijnen en het transport) nu ook op een permanente manier CO2 uit de atmosfeer verwijderen. Bij opname van CO2 uit de atmosfeer krijg je negatieve CO2 emissies. 

Steun onze missie of lees hier meer over de werking van olivijn.


Laat een reactie achter

Draag je steentje bij

Ruim zelf CO₂ op

Help de aarde met het creëren van meer oppervlakte. Ontdek alle Olivijn producten.

Compenseer je CO₂

Wij strooien het Olivijn uit voor jou. Zo zorgen we samen voor meer oppervlakte.

Word mede-eigenaar

Word onderdeel van de oplossing. Koop vanaf €15 een aandeel op naam in greenSand.

×