Veldproeven olivijn door Deltares

In Delft zijn acht olivijn-proefplots samen met de eerste 'olivijn' Jeu de Boules baan als CO₂ compensatie van het TV programma 'De staat van de klimaat' aangelegd. De acht proefplots worden de komende twee jaar door Jos Vink en zijn team - Deltares, gemonitord. Jos Vink, deskundige water en bodemkwaliteit legt in Editie NL uit wat het effect van olivijn kan zijn. De veldproeven worden op het campus terrein van Deltares in Delft uitgevoerd. Interview Jos Vink: CO2-slurper olivijn redt klimaat

 


Laat een reactie achter

Draag je steentje bij

Ruim zelf CO₂ op

Help de aarde met het creëren van meer oppervlakte. Ontdek alle Olivijn producten.

Compenseer je CO₂

Wij strooien het Olivijn uit voor jou. Zo zorgen we samen voor meer oppervlakte.

Word mede-eigenaar

Word onderdeel van de oplossing. Koop vanaf €15 een aandeel op naam in greenSand.

×