olivijn in 2 voor 12

Hoe heet het mineraal dat ook wel peridoot of chrysoliet wordt genoemd?

2 voor 12. Astrid Joosten met vraag acht.

Antwoord:

Olivijn. Olivijn is een belangrijk mineraal in gesteenten als het mantelgesteente peridotiet (duniet) en als kleine kristallen in basalt. Olivijn komt voor als ge steentevormend mineraal in mafische stollingsgesteenten en in bepaalde metamorfe gesteenten. Olivijn wordt gevormd in magma dat rijk aan magnesium en arm aan silica (siliciumdioxide) is.

CO2-opvang

Olivijn is genoemd als een goedkope wijze om CO2 uit de atmosfeer te onttrekken. Olivijn reageert relatief snel met het (zure) CO2 in de atmosfeer. De reactie is exotherm. De eindproducten van de reactie zijn, afhankelijk van de samenstelling van het olivijn, magnesiumcarbonaat, siliciumoxide (zand) en ijzeroxide. Het in Nederland commercieel verkrijgbare greenSand Olivijn bindt 1 kg CO2 per kg.


Laat een reactie achter

Draag je steentje bij

Ruim zelf CO₂ op

Help de aarde met het creëren van meer oppervlakte. Ontdek alle Olivijn producten.

Compenseer je CO₂

Wij strooien het Olivijn uit voor jou. Zo zorgen we samen voor meer oppervlakte.

Word mede-eigenaar

Word onderdeel van de oplossing. Koop vanaf €15 een aandeel op naam in greenSand.

×