MKI Wat is dat?

Het milieu op de begroting

Een dag na de troonrede, terwijl de algemene beschouwingen in volle gang zijn, richten wij ons op een andere manier van begroten. Namelijk niet alleen een monetaire kostenraming, maar een totaalplaatje waarin de kosten voor het milieu worden meegewogen in de besluitvorming.

Vandaag zijn de eerste producten met een negatieve MKI in de Nationale Milieudatabase opgenomen: greenSand Halfverharding en Brekerzand. 

Vanuit de toenemende vraag naar duurzaamheid is de milieukostenindicator (MKI) in het leven geroepen. Deze drukt milieueffecten van een product uit in euro's. Om de MKI te berekenen, wordt eerst de milieu-impact in elke fase van de levenscyclus van een product berekend door een levenscyclusanalyse (LCA) uit te voeren. De resultaten uit de LCA worden daarna gekoppeld aan monetaire weging (€) en bij elkaar opgeteld om tot 1 MKI score te komen.

Levenscyclusanalyse

greenSand Halfverharding en Brekerzand

Nibe heeft voor een uitgebreide levenscyclusanalyse gemaakt, waarin het proces van het mijnen, het breken, het transport (vanuit Spanje), het afleveren bij de klant in Nederland, het aanbrengen van het materiaal het gebruik en het hergebruik zijn meegenomen. De LCA is gevalideerd door LBP Sights.

Wij zijn begonnen met het laten opnemen van greenSand Halfverharding en greenSand Brekerzand vanwege hun toepassingsmogelijkheden in de openbare ruimte. Met deze negatieve milieukosten (lees milieuwinst) wordt een extra stimulans geboden aan bedrijven, gemeenten en provincies om te kiezen voor greenSand producten die helpen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Milieuwinst voor onze planeet

Eerste negatieve milieukosten

Dit is de milieuwinst bij onze greenSand producten bij een levensduur van 100 jaar:

  • greenSand (Bulk) Halfverharding MKI € -4,07 per ton (€ -5,10 per m³)
  • greenSand (Big Bag) Brekerzand MKI van €-15,23 per ton (€ -17,82 per m³)

Beide zijn terug te vinden in de Nationale Milieu Database.

Per jan 2025 worden de criteria voor milieubelasting specifieker. Een belangrijk element voor greenSand is dat de CO2 opname anders wordt gewaardeerd, rechtvaardiger in onze ogen. Nu geldt er een tarief van €0,05 per kilo en dat gaat naar verwachting 3x zo hoog worden.

Draag je steentje bij

Ruim zelf CO₂ op

Help de aarde met het creëren van meer oppervlakte. Ontdek alle Olivijn producten.

Compenseer je CO₂

Wij strooien het Olivijn uit voor jou. Zo zorgen we samen voor meer oppervlakte.

Word mede-eigenaar

Word onderdeel van de oplossing. Koop vanaf €15 een aandeel op naam in greenSand.

×