De 
gevolgen
van klimaatverandering
worden op steeds meer plaatsen voelbaar.
De grillige weersextremen zorgen ervoor  dat 
de roep om actie luider en luider wordt.
Daarnaast komt ook de vraag op:
Wat kunnen we doen om
ons voor te bereiden
op de risico’s  van
het veranderende
klimaat
?

 

Waterbuffers

Te denken valt aan het gebruik van waterbuffers, ook waterbergingsgebieden of retentiegebieden genoemd.. Dit zijn gebieden die ontworpen zijn om water op te slaan.Zij dienen als reservoirs waarbij overtollig water wordt opgevangen tijdens periodes van hevige regenval of smeltende sneeuw (dat laatste gebeurd steeds minder in de bekende skigebieden, maar dat is een ander verhaal). Het opgevangen water wordt geleidelijk weer vrijgelaten in drogere periodes.  

Grindkoffer / wadi

Een grindkoffer of wadi (waterafvoer, drainage en infiltratie) is een ondergrondse kuil gevuld met grind, waarin water langzaam wegzakt, zonder dat de bodem dichtslibt.
Hiermee voorkom je dat de grond verdroogt en je voorkomt overbelasting van de riolering. Een grindkoffer wordt ook vaak toegepast bij het afkoppelen van de hemelwaterafvoer, ter voorkoming van overstroming van de riolering. 

Grindstrook / spatrand 

Je kunt ook een grindstrook langs je woning aanbrengen. Dit heeft meestal als functie dat bij regenval er minder last is van opspattend zand, waardoor de muren schoon blijven en minder verkleuren. In dat geval spreek je van een spatrand.

greenSand Siersplit

Je kunt onze greenSand Siersplit gebruiken. Deze is verkrijgbaar in diverse gradaties en kent een aantal voordelen ten opzichte van het gebruik van grind:
      • er wordt CO₂ uit de atmosfeer verwijderd
      • de grond wordt ontzuurt
      • de stenen zijn poreus en houden hierdoor langer water vast

Impact

Zo zie je maar: Het gebruik van CO₂ opruimend Siersplit getuigt ervan dat klimaatadaptatie  niet altijd complexe technologieën of grootschalige gebaren vereist.
Soms zijn het kleine, doordachte keuzes die een grote impact kunnen hebben.

Laat een reactie achter

Draag je steentje bij

Ruim zelf CO₂ op

Help de aarde met het creëren van meer oppervlakte. Ontdek alle Olivijn producten.

Compenseer je CO₂

Wij strooien het Olivijn uit voor jou. Zo zorgen we samen voor meer oppervlakte.

Word mede-eigenaar

Word onderdeel van de oplossing. Koop vanaf €15 een aandeel op naam in greenSand.

×