CO₂ Compensatie Certificaten

Onze visie

Herstel van CO₂ balans

Reductie - Natuurlijk, hier ligt de grootste opgave. Op alle niveaus wordt er gewerkt aan reductie van de uitstoot van broeikasgassen. In onze blogs zullen we regelmatig posts maken met tips om te reduceren.
Verminderen CO₂ -
De meeste van onze producten worden verkocht aan eindgebruikers. Voor bijvoorbeeld een duurzaam tuinpad of als bijdrage aan een klimaatneutraal project. De gunstige Milieukosten Indicator van twee van onze producten, helpt bij het maken van een keuze voor onze klimaatoplossing.

Compensatie - Wij bieden CO₂ opruimertificaten aan van verschillende typen projecten: voorbeeldprojecten, non profit projecten, onderzoeksprojecten. Daarnaast bieden wij certificaten aan waarvan wij de opbrengsten gebruiken voor toekomstige projecten.

Aan jou de keus waaraan je jouw steentje wilt bijdragen.

Jouw opties

Op dit moment kennen wij drie soorten compensatieprojecten. Kies hieronder het soort compensatieproject dat je aanspreekt en waarmee jij je steentje wilt bijdragen.

Waar we allemaal profijt bij hebben

Non-Profit Projecten

Om onze klimaatoplossing bij een breder publiek bekend te maken, schenken wij regelmatig onze producten aan non profit organisaties. Om dit te financieren zoeken wij jouw hulp en bieden we jou een mogelijkheid om een deel van jouw CO₂ uitstoot (nu of historisch) te kunnen compenseren.

Op dit moment geen beschikbare certificaten voor non-profit projecten. Wij verwachten binnenkort een nieuw project.

Bekend maakt bemind

Voorlopers projecten

Om onze klimaatoplossing vooruit te helpen is bekendheid belangrijk. Wij bieden zo nu en dan een product onder onze kostprijs aan om als voorbeeld voor meer projecten te dienen. Om dat te kunnen bekostigen vragen wij hen om af te zien van de zogeheten vrijwillige CO₂ rechten. Deze bieden wij ook aan in de vorm van CO₂ opruimcertificaten. Hiermee help je niet alleen jezelf, maar wordt je ook een deel van de klimaatoplossing.

Meten en weten

Onderzoeksprojecten

Hoewel er al veel bekend is over gesteenteverwering met olivijn, er zijn altijd zaken die we nog niet weten. Regelmatig krijgen wij verzoeken van scholen en universiteiten en onderzoeksbureaus. Voor hun proef- en veldonderzoeken naar bijvoorbeeld de snelheid van vastlegging, de omstandigheden (temperatuur, droogte, bodemgesteldheid, beplanting) en toepassingen. Hiervoor stellen wij onze producten graag beschikbaar.

 
×